Muskari

Muskarin opettajana toimii Aurora Linna. 


Moikka!

Olen Aurora Linna ja vedän muskareita MLL Pasilan toimipisteessä. Olen varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelija. Musiikin lisäksi harrastuksiini kuuluu purjehdus, teatteri, käsityöt ja kuvaamataide. Välillä innostun myös säveltämään omia lauluja opetusta varten.


Haluan tarjota kaikille muskarilaisille iloista ja kokemuksellista toimintaa, jossa hyödynnän monipuolisesti musiikin eri työtapoja, sekä osaamistani muilta taiteenaloilta. Koen tärkeäksi kuunnella ryhmän ja yksilön tarpeita, sekä toiveita onnistuneiden hetkien luomiseksi. Pedgogina pyrin olemaan turvallinen aikuinen, joka kannustaa ilmaisemaan itseään ja oppimaan omalla tavallaan. 


Tuon tunneille nuorta innokkuutta, leikkimielisyyttä, uusia ideoita ja paljon tahtoa kokeilla ja oppia. Annetaan luovuuden virrata!

Nähdään muskarissa!Muskari pidetään päiväkoti Hertan tiloissa Leankatu 6.

MAANANTAISIN

16.45-17.15 Vauvamuskari (0-1-vuotiaat) Vauvamuskarissa lapset ja vanhemmat laulavat ja leikkivät yhdessä. Musiikkituokiossa tutustutaan soittimiin ja musiikkiliikuntaan. Kesto 30 minuuttia. 

17.20-17.50 Taaperomuskari (2-3-vuotiaat) Taaperomuskarissa lapset ja vanhemmat laulavat ja leikkivät yhdessä. Musiikkituokiossa tutustutaan soittimiin ja musiikkiliikuntaan. Kesto 30 minuuttia.

17.55-18.25 Tenavamuskari (4–6-vuotiaat) Tenavamuskarissa musisoidaan laulaen ja soittaen. Muskariin tullaan ilman aikuista, ja muskari voikin olla lapsen ensimmäinen oma harrastus. Muskarissa tutustutaan muihin lapsiin ja harjoitellaan ryhmänä toimimista. Kehorytmiikka, musiikkiliikunta sekä rytmi- ja melodiasoittimien soittaminen antavat pohjaa tuleviin musiikkiharrastuksiin. Kesto 30 minuuttia

18.35-19.20 Soitinryhmä (5–7-vuotiaat) Soitinryhmässä musisoidaan laulaen ja instrumenttisoitinta harjoittaen. Instrumentiksi on valittu ukulele, joka pitää hankkia omakustanteisesti. Muskariin tullaan ilman aikuista, ja muskari voikin olla lapsen ensimmäinen oma harrastus. Muskarissa tutustutaan muihin lapsiin ja harjoitellaan ryhmänä toimimista. Kehorytmiikka, musiikkiliikunta sekä rytmi- ja melodiasoittimien soittaminen antavat pohjaa tuleviin musiikkiharrastuksiin. Kesto 45 minuuttia.

Kerhotossut ja juotavaa kannattaa ottaa mukaan!

Kerhohinta (MLL Pasilan jäsen/ei-jäsen):                   

65 € tai 90€ / 30 minuuttia; 95 € tai 120 € / 45 minuuttia

Jäsenyys kannattaa! Perheen kaikki lapset saavat kustakin kurssista 25 euron alennuksen huoltajan ollessa MLL Pasilan jäsen.

Kerho toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään 7 lasta vauva-, taapero ja tenavaryhmissä sekä soitinryhmässä 6 lasta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä muskari.ilmoittautumiset@gmail.com.