Muskari

Muskarin opettajana toimii Iidu Ruusukallio.  

Hei!

Olen Iidu Ruusukallio, MLL Pasilan muskariopettaja. Opiskelen varhaisiän musiikkikasvatusta, aikaisemmalta koulutukseltani olen varhaiskasvatuksen opettaja. Ihmettelen kerta toisensa jälkeen sitä, miten musiikki tuo meitä lähemmäs toisiamme, vaikuttaa tunteisiin, liikuttaa ja yllättää. Muskaria pitäessäni haluan olla silmät auki sille, mikä ryhmän jäseniä sillä hetkellä innostaa sekä kunnioittaa jokaisen temperamenttia.  

Minulle tärkeää muskarissa on yhteinen ilo, lasten aloitteisiin vastaaminen ja se, että jokainen saisi kokea olevansa ryhmässä arvostettu ja tärkeä jäsen. Käytän monipuolisesti musiikin työtapoja laulua, soittoa, liikettä, loruttelua, kuuntelua ja muiden taiteiden yhdistämistä musiikkiin. Toivon, että näiden kautta jokainen ryhmäni jäsen saa rakennuspalikoita myönteisen musiikkisuhteen kehittymiseen.  

Tavataan muskarissa!

Iidu


Muskari pidetään päiväkoti Hertan tiloissa Leankatu 6.

MAANANTAISIN

16.45-17.15 Vauvamuskari (0-1-vuotiaat) Vauvamuskarissa lapset ja vanhemmat laulavat ja leikkivät yhdessä. Musiikkituokiossa tutustutaan soittimiin ja musiikkiliikuntaan. Kesto 30 minuuttia. 

17.20-17.50 Taaperomuskari (2-3-vuotiaat) Taaperomuskarissa lapset ja vanhemmat laulavat ja leikkivät yhdessä. Musiikkituokiossa tutustutaan soittimiin ja musiikkiliikuntaan. Kesto 30 minuuttia.

17.55-18.25 Tenavamuskari (4–6-vuotiaat) Tenavamuskarissa musisoidaan laulaen ja soittaen. Muskariin tullaan ilman aikuista, ja muskari voikin olla lapsen ensimmäinen oma harrastus. Muskarissa tutustutaan muihin lapsiin ja harjoitellaan ryhmänä toimimista. Kehorytmiikka, musiikkiliikunta sekä rytmi- ja melodiasoittimien soittaminen antavat pohjaa tuleviin musiikkiharrastuksiin. Kesto 30 minuuttia

18.35-19.20 Soitinryhmä (5–7-vuotiaat) Soitinryhmässä musisoidaan laulaen ja instrumenttisoitinta harjoittaen. Instrumentiksi on valittu ukulele, joka pitää hankkia omakustanteisesti. Muskariin tullaan ilman aikuista, ja muskari voikin olla lapsen ensimmäinen oma harrastus. Muskarissa tutustutaan muihin lapsiin ja harjoitellaan ryhmänä toimimista. Kehorytmiikka, musiikkiliikunta sekä rytmi- ja melodiasoittimien soittaminen antavat pohjaa tuleviin musiikkiharrastuksiin. Kesto 45 minuuttia.

Kerhotossut ja juotavaa kannattaa ottaa mukaan!

Kerhohinta (MLL Pasilan jäsen/ei-jäsen):                   

60 € tai 85 € / 30 minuuttia; 90 € tai 115 € / 45 minuuttia

Jäsenyys kannattaa! Perheen kaikki lapset saavat kustakin kurssista 25 euron alennuksen huoltajan ollessa MLL Pasilan jäsen.

Kerho toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään 7 lasta vauva-, taapero ja tenavaryhmissä sekä soitinryhmässä 6 lasta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä muskari.ilmoittautumiset@gmail.com.