Tervetuloa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pasilan yhdistykseen!

Järjestämme hauskaa ja paikallista toimintaa lapsille ja heidän vanhemmilleen Länsi- ja Itä-Pasilan alueella. 

Suuri osa säännöllisestä kerhotoiminnasta on suunnattu 06-vuotiaille lapsille vanhempineen, mutta meillä on myös kerhoja kouluikäisille. Kerhotarjontaan kuuluvat tällä hetkellä muskari ja liikkari. Lisäksi järjestämme kuvataidekursseja. Kerhotoiminta on kaikille avointa. Yhdistyksen jäsenet saavat alennusta kerhojen maksuista. 

Koko perheelle järjestetään yhteisiä tapahtumia kuten Kevätrieha toukokuussa. Mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikki alueen lapsiperheet tai lapsenmieliset!

Jos haluat itse toteuttaa perhetoimintaa Pasilan alueella tai sinulla on toiveita ja ideoita toiminnasta, ota yhteyttä yhdistyksen aktiiveihin. Tule mukaan, toimitaan yhdessä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi!

MLL Pasilan hallitus kokoontui syksyllä 2020 turvavälein

MLL PASILAN HALLITUKSEN ROOLIT:

MLL Pasilan hallituksessa jokaisella on oma vastuualueensa. Hallituksen roolit muokkautuvat kulloisenkin hallituksen mukaan. Alla esimerkkejä hallitusrooleista.

Puheenjohtaja mahdollistaa yhdistyksen toiminnan. Puheenjohtajan valmistelee yhdistyksen hallituksen kokoukset siten että kaikki säännöissä määrätyt asiat tulevat käsitellyiksi. Puheenjohtaja johtaa kokouksia. Puheenjohtaja tukee vapaaehtoisia loistamaan omissa tehtävissään. Puheenjohtaja kehittää yhdistyksen toimintaa yhdessä hallituksen ja vaapaehtoisten kanssa. Puheenjohtaja allekirjoittaa kaikki paikallisyhdistyksen viralliset paperit ja edustaa paikallisyhdistystä. Hän laatii toimintasuunnitelmaehdotuksen ja vuosikertomusehdotuksen yhdessä sihteerin kanssa ja talousarvioehdotuksen yhdessä rahastonhoitajan kanssa. 

Rahastonhoitaja seuraa yhdistyksen taloustilannetta ja raportoi siitä hallitukselle. Rahastonhoitaja maksaa laskut ja kulukorvaukset yhdistyksen tililtä ja toimii linkkinä hallituksen ja kirjanpitäjän välillä. Palkanmaksusta ja kirjanpidosta vastaa onneksi kirjanpitäjä, jonka palvelut ostamme MLL:n Uudenmaan piiriltä. Rahastonhoitaja laatii talousarvion yhdessä puheenjohtajan kanssa ja toimittaa tilinpäätöskertomuksen toiminnantarkastajille. Rahastonhoitaja pitää myös huolta siitä, että yhdistyksen vapaaehtoisille ja kerhoihin osallistuville lapsille on hankittu vuosittain vakuutus.

Sihteeri toimii yhdistyksen kokouksissa kirjurina ja kirjaa ylös kokouksen kulun ja tehdyt päätökset pöytäkirjaan. Sihteeri toimittaa pöytäkirjan kaikkien luettavaksi. Pöytäkirjat toimivat hyvinä muistilappuina, siitä mitä kokouksissa on sovittu ja mikä tehtävä on kenenkin vastuulla. Jos sihteeri on estynyt osallistumaan kokoukseen, huolehtii hän, että joku muu hallituslainen tuuraa häntä kyseisessä kokouksessa. Sihteeri auttaa puheenjohtajaa hänen tehtävissään tarvittaessa. Sihteerinä toimiminen on hyvä tapa tutustua yhdistyksen toimintaan. Tietokone on oleellinen sihteeri työväline kokouksissa.

Perhekahvilavastaavan tehtäviin kuuluu perhekahvilatoiminnan suunnittelu ja toteutus ja yhdessä muiden perhekahvilaohjaajien sekä kahvilassa kävijöiden kanssa. Perhekahvilavastaava yhdessä muiden ohjaajien kanssa huolehtii perhekahvilaan kahvitarjoilut. Jos on innostusta saa leipoa joka viikko ihania herkkuja tarjolle tai jos arkikiireet iskee voi kipaista kaupasta pullaa ja hedelmiä. Perhekahvilavastaava huolehtii kahvikassasta ja kuiteista. Perhekahvilavastaava ja -ohjaaja pääsee perhekahvilassa tutustumaan alueen lapsiperheisiin, sitä kautta löytyy uusia ystäviä, leikkipuistoseuraa ja vertaistukea lapsiperhearkeen.

Muskarivastaavan tehtäviin kuuluu yhteydenpitomuskariopen kanssa, muskarilaisten ja vanhempien informointi sekä muskarin mainostaminen. Muskarivastaava huolehtii Holvi-verkkokaupan päivityksestä kevät- ja syksykaudella ja avaa verkkokaupan ilmoittautumisien alkaessa. Muskarivastaava varaa muskaritilat.

Liikkarivastaavan tehtäviin kuuluu yhteydenpito liikkari-opettajaan, tiedottaminen liikkarilaisille ja heidän vanhemmilleen sekä liikkaritoiminnan mainostaminen. Liikkarivastaava hoitaa Holvi-varkkokaupan ajantasalle kevät- ja syyskaudella kun ilmoittautumiset alkavat.

Kuviskurssivastaava suunnittelee yhdessä kuvisopettajan kanssa lyhytkurssin aiheen, ajankohdan ja toteutukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Hän varaa tilan kurssin järjestämiseen. Tällä hetkellä yhteystyökumppanimme on Helsinki Urban Art, jonka toimistossa kursseja voi järjestää. Kurssitoiminnan lisäksi vastaava voi järjestää muita kuvataiteen tapahtumia, mm. katutaidekävelyitä ja –pajoja. Kuviskurssivastaava ottaa vastaan kurssilaisten ilmoittautumiset sähköpostin/Holvin kautta ja informoi kurssilaisten  huoltajia käytännön asioista.

Jäsenvastaava seuraa uusien ja eronneiden jäsenten määrää ja on jäseniin yhteyksissä mm. jäsenkirjeiden myötä. Jäsenvastaava ideoi ja suunnittelee jäsenhankinnan keinoja.  Jäsenvastaavan vastuulle kuuluu myös myös yhdistyksen sähköpostin seuraaminen ja vastaaminen jäsenten viesteihin tai niiden eteenpäin välittäminen. Jäsenvastaavan tehtävissä on mukavasti joustoa: jos intoa riittää, voi ideoida esim. jäsenhankintaa ja erilaisia yhteydenpidon tapoja, mutta minimissään jäsentietojen seuraaminen ja jäsenkirjeiden valmistelu yhteistyössä hallituksen kanssa on erittäin kevyt homma.

Hallituksen varajäsenyys on hyvä tapa tutustua lähemmin yhdistyksen toimintaan ja rooleihin. Varajäsenet ovat tervetulleita osallistumaan hallituksen kokouksiin ja yhdistyksen päätöksentekoon. Toimintaan jokainen voi osallistua omien mahdollisuuksiensa mukaan. Kevätrieha on hyvä esimerkki tapahtumasta, jonka järjestelyihin voi ottaa osaa pienemmällä tai suuremmalla työpanoksella.

Viestintävastaava ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠viestii mm. tapahtumista ja kerhoista Instagramissa, Facebookissa ja yhdistyksen nettisivuilla. Tässä roolissa pääsee tuomaan esiin omia ideoita ja taitoja, mutta myös MLL tarjoaa paljon valmista materiaalia. Tähän rooliin saa tukea muilta hallituslaisilta ja viestintää saa toteuttaa omien aikataulujen puitteissa.

Mikä on sinun roolisi? Tule mukaan toimintaan!